Dit is één van onze 37 hoofdstukken uit de leerstof die geheel gratis gelezen kan worden.

Hoofdstuk ParkerenPagina 1 van 2

Volgens het RVV wordt parkeren gezien als het langdurig laten stilstaan van een voertuig, langer dan het onmiddelijk laten in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddelijk laden of lossen van goederen. Met parkeren bent u geen verkeersdeelnemer meer. Voor parkeren is er genoeg ruimte nodig waarbij ander verkeer niet gehinderd wordt. Vaak is dit uiterst rechts of uiterst links van de weg. Vaak zijn er parkeerstroken of parkeerterreinen in de buurt waar gemakkelijk geparkeerd kan worden. Het is het beste om deze dan ook zoveel mogelijk te gebruiken. Fietsen en bromfietsen moeten op het trottoir, op het voetpad of in de berm geplaatst worden. Het is ook mogelijk dat hier speciale plekken voor zijn aangewezen, bijvoorbeeld in fietsenrekken op een parkeervak op de rijbaan.

Er zijn een aantal plekken waar parkeren verboden is. Over het algemeen zijn deze hetzelfde als de plekken voor stilstaan.
Hier volgen de plekken waar parkeren verboden is:

Langs een gele onder-
broken streep.
Op een parkeergelegen-
heid voor het onmiddellijk
laden en lossen van
goederen.
In een parkeerverbod-
zone. Het verbod geldt 
voor de hele zone, met
uitzondering van de 
parkeerstroken en
parkeervakken.
Aan de zijde van de weg,
dus ook in de berm, waar 
het bord is geplaatst. Met
uitzondering van de par-
keerstroken en parkeer-
vakken.

 

Voor een inrit of een uitrit. Op minder dan 5 m van 
een kruispunt.
Op een parkeerplaats
op een andere wijze dan
op het bord of op het 
onderbord is aangegeven.
Op een parkeerplaats 
voor vergunninghouders
als u voor uw voertuig
geen parkeervergunning
voor die plaats heeft.

 

Dubbel parkeren. Op een parkeerplaats op
andere dagen/tijden dan 
op het onderbord is 
aangegeven.
Op een parkeerplaats 
met een voertuig dat niet
behoort tot de op het bord
of op het onderbord aan-
gegeven voertuigcategorie.
Buiten de bebouwde 
kom op de rijbaan van 
een voorrangsweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door middel van onderborden kan worden aangegeven voor welke categorie voertuigen, in welke richting, op welke dagen/tijden of periode het erboven geplaatste verbod geldt. Als onder de verkeersborden E4 t/m E8, E12 en E13 op een onderbord dagen/tijden zijn vermeld, gelden deze borden slechts gedurende deze aangegeven dagen/tijden.

 

E4. E5. E6. E7. E8. E9. E10. E11. E12. E13.

 

Parkeerschijfzone

E10. E11.

Het bord E10 wordt het begin van een parkeerschijfzone aangegeven. Op de weg zijn blauwe strepen aangebracht ter verduidelijking. In deze zone moet er bij parkeren een parkeerschijf worden gebruikt. Op het einde van een parkeerschijfzone wordt het bord E11 geplaatst.

 

Er mag uitsluitend geparkeerd worden op parkeerplaatsen die worden aangegeven door het bord E4 of een "P" op de weg of plaatsen voorzien van een blauwe streep. Bestuurders van brommobielen of van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen zijn verplicht een parkeerschijf te gebruiken als ze hun voertuig parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep. Er staat altijd een bord met de maximale parkeertijd erop per keer, dit kan bijvoorbeeld 1,5 uur of 2 uur zijn.
Tevens kan er een onderbord zijn geplaatst met daarop dagen/tijden vermeld, het bord geldt dan alleen op deze dagen/tijden. 

 

De parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar worden geplaatst achter de voorruit. Het tijdstip waarop het parkeren wordt begonnen, moet duidelijk worden aangegeven. De toegestane parkeertijd mag uiteraard niet worden overschreden. De schijf kan per half uur worden ingesteld. Stel u parkeerd om 12:17 uur, dan mag de parkeerschijf worden ingesteld op 12:30 uur. Vanaf deze tijd gaat bijvoorbeeld de parkeertijd van 2 uur in. Stel u parkeert om 12:57 uur, dan is de begintijd 13:00 uur.

 

Het is verboden een mechanische parkeerschijf te gebruiken die tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift. Tevens is het gebruik maken van meedere parkeerschijven of het veranderen van de aankomsttijd tijdens de toegestane parkeertijd verboden. 

 

Helaas is het niet mogelijk om dit hoofdstuk via uw mobiel of staande tablet te raadplegen.

U kunt dit enkel doen op een tablet (liggend) of computer.

Onze excuses voor het ongemak.